พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

20190507ceremony

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.