พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลาง จ.ยะลา  นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ และเวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียง

20190603queenmajesty

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.