กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

    วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ที่สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ส่วนราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

20190710morningmeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.