กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

        วันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำ คูคลอง กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสนามกีฬา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณคลองโต๊ะนิ ม.๑ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

20190720volumteerkotabaru

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.