โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ (มัสยิดกลางตำบลบาลอ) ม.๓ ต.บาลอ อ.รามัน

     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ (มัสยิดกลางตำบลบาลอ) ม.๓ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

20190724gotonow

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.