งานแถลงข่าวมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๒๕๖๒ และงานพบปะยามเย็น

        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๒๕๖๒ และงานพบปะยามเย็นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพโดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณเกษตรจังหวัดยะลา

20190808pressforfruit

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.