กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

201900812volunteeractivity

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.