ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดยะลาธรรมาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย และถวายภัตตาหาร แก่พระภิกษุ ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพระภิกษุ สามเณร ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธร สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

20190808makemerit

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.