โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา

        วันที ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถิติ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ อ.ยะหา โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

20190822gotonow

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.