อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

        เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

20190913krabimeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.