03-1

   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2564

 

 

 

02-1

   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

Cover So_62_copy-1

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา

 

 

01-1

     รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2563

 

Cover LFS_Q3-63_new  รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2563

 

Cover LFS_Q2-63_new

  รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563

 

Cover LFS_Q1-63_new       รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563

 

2019coverspk

 

     รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2562

20194coverspk

 

     รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

20193coverspk  

     รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562

coverspk22019 

   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562                   

2019.1 coverspk   

    รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562                      

  หน้าถัดไป

 


สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.