กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรเชษฐ พรหมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประะธานพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีรถไฟ เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

20191023volunteer

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.