พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒"

     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20191114royalrainday

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.