พิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กูโบร์ทุ่งเดา บ้านทุ่งเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพระยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

20191119bestowedsoil

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.