โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

     เมือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

20191121gotonow

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.