ประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์. ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20191127provincemeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.