กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง”

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญ พร้อมด้วย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย“วิ่งไล่ยูง”ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและเครือข่ายบริการ เครือข่ายอสม.สื่อมวลชนและประชาชนจังหวัดยะลา พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดิน – วิ่งรณรงค์ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนปลอดยุงลาย สามารถป้องกันการระบาดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะได้

20200110mosquitoesaway

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.