ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรนียกิจพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20200212greetmeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.