กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ตามคอนเซ็ปต์ "ชาวยะลา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20200212morningmeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.