โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

    วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

20200213gotonow

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.