แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย" เขียนโดย admin 95
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "ข้อมูล สปค 63 ใครได้ประโยชน์" เขียนโดย admin 94
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนา" เขียนโดย admin 99
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก "มาดี" กันเถอะ เขียนโดย admin 136
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 141
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 159
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 153
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 138
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 146
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 54

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.