แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 154
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 160
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 177
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 152
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 210
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 259
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 230
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 206

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.