แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 9
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 23
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 333
rice เขียนโดย admin 1135
elderly เขียนโดย admin 3401
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 868
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 746
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 579
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 657
tourism เขียนโดย admin 1211

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.