แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
rice เขียนโดย admin 129
elderly เขียนโดย admin 1589
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 88
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 45
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 40
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 60
tourism เขียนโดย admin 146
garbage เขียนโดย admin 223
metadataelderly เขียนโดย admin 35
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 78

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.