แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 484
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 350
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 457
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 790
rice เขียนโดย admin 1952
elderly เขียนโดย admin 4486
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1742
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1416
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 1300
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 1331

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.