แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 188
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 134
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 171
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 485
rice เขียนโดย admin 1454
elderly เขียนโดย admin 3874
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1208
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 981
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 837
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 885

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.