แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 1
rice เขียนโดย admin 247
elderly เขียนโดย admin 2357
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 158
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 91
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 90
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 103
tourism เขียนโดย admin 263
garbage เขียนโดย admin 329
metadataelderly เขียนโดย admin 65

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.