แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 263
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 189
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 242
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 555
rice เขียนโดย admin 1591
elderly เขียนโดย admin 4042
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1360
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1097
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 969
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 997

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.