แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด เขียนโดย admin 70
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 746
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 516
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 617
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 1038
rice เขียนโดย admin 2379
elderly เขียนโดย admin 4909
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 2022
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1714
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 1562

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.