แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 295
rice เขียนโดย admin 1064
elderly เขียนโดย admin 3245
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 751
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 683
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 522
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 624
tourism เขียนโดย admin 1099
garbage เขียนโดย admin 1162
metadataelderly เขียนโดย admin 272

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.