แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 584
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 421
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 525
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 880
rice เขียนโดย admin 2125
elderly เขียนโดย admin 4667
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1878
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1546
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 1421
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 1457

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.