แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 211
rice เขียนโดย admin 892
elderly เขียนโดย admin 3011
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 572
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 567
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 393
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 485
tourism เขียนโดย admin 872
garbage เขียนโดย admin 944
metadataelderly เขียนโดย admin 212

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.