แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 183
rice เขียนโดย admin 822
elderly เขียนโดย admin 2922
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 520
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 515
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 366
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 449
tourism เขียนโดย admin 791
garbage เขียนโดย admin 874
metadataelderly เขียนโดย admin 194

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.