แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 260
rice เขียนโดย admin 980
elderly เขียนโดย admin 3127
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 655
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 626
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 464
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 565
tourism เขียนโดย admin 992
garbage เขียนโดย admin 1034
metadataelderly เขียนโดย admin 245

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.