แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 104
rice เขียนโดย admin 506
elderly เขียนโดย admin 2636
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 348
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 277
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 244
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 269
tourism เขียนโดย admin 545
garbage เขียนโดย admin 598
metadataelderly เขียนโดย admin 128

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.