แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 378
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 265
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 355
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 655
rice เขียนโดย admin 1771
elderly เขียนโดย admin 4273
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1560
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1263
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 1153
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 1177

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.