แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 94
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 108
ประกาศจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 94
ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 414
rice เขียนโดย admin 1290
elderly เขียนโดย admin 3656
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1036
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 863
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 702
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 763

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.