แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อินโฟกราฟฟิคผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 2896
อินโฟกราฟฟิคการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 2573
อินโฟกราฟฟิคขยะ เขียนโดย admin 2344
อินโฟกราฟฟิคข้าว เขียนโดย admin 2434
tourism เขียนโดย admin 3836
garbage เขียนโดย admin 3602
metadataelderly เขียนโดย admin 1341
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 1423
ภารกิจของเรา เขียนโดย admin 3895
โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดยะลา เขียนโดย adminyala 3662

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.