แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 528
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 628
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 1050
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2776
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา เขียนโดย admin 4585
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 9769

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.