แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ เขียนโดย admin 7
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 8
โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา เขียนโดย admin 24
งาน มรย.วิชาการ ๖๒ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒" เขียนโดย admin 29
พิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 21
ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เขียนโดย admin 48
พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 51
กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง เขียนโดย admin 31
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 31
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 47

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.