แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 1
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ฯ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 0
การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา เขียนโดย admin 2
การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 4
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 1
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอยะหา เขียนโดย admin 1
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต เขียนโดย admin 5
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเบตง เขียนโดย admin 5
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 34
โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.