แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง เขียนโดย admin 6
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 4
การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 2
กิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒" เขียนโดย admin 7
ประชุมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน / รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 2
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านกาแป๊ะซาลัง หมู่ที่ ๓ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง เขียนโดย admin 51
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 58
งาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ ๖ เขียนโดย admin 62
มหกรรมว่าวนิบง ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 56

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.