แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow เขียนโดย admin 6
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 4
มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด เขียนโดย admin 2
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เขียนโดย admin 3
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 4
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป เขียนโดย admin 3
พิธีสักการะวางพวงมาลาถวาย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 29
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา เขียนโดย admin 26
การอบรม "โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ" เขียนโดย admin 90
พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เขียนโดย admin 70

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.