แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 210
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 233
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 112
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 206
พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 174
พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 183
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 354

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.