แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง เขียนโดย admin 39
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 30
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เขียนโดย admin 38
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เขียนโดย admin 27
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เขียนโดย admin 32
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 26
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ เขียนโดย admin 104
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ เขียนโดย admin 94
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 83
โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา เขียนโดย admin 109

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.