แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย admin 1
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 8
วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เขียนโดย admin 1
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย admin 3
พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 4
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 2
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 12
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 12
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ประชุม ชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ การจัดทำรายงานโครงการภาวะการทำงานของประชากร โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ เขียนโดย admin 9

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.