แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 51
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 52
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 47
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 45
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 61
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 89
ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 46
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 89
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 53
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 72

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.