แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 25
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 23
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมมอบต้นรวงผึ้งแก่ส่วนราชการ เขียนโดย admin 25
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคำภีร์วิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา เขียนโดย admin 32
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 36
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 32
งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เขียนโดย admin 32
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา เขียนโดย admin 77
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 76

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.