แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 79
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง เขียนโดย admin 91
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 89
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5 เขียนโดย admin 106
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 110
มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 116
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 94
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน เขียนโดย admin 102
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 93
พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี เขียนโดย admin 92

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.