แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (Focus group) เขียนโดย admin 152
พิธีส่งมอบ นพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 174
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ เขียนโดย admin 189
จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 148
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบางลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา เขียนโดย admin 173
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 144
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 161
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 136
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา เขียนโดย admin 208
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 175

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.