แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนโดย admin 121
งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 179
งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 เขียนโดย admin 145
งาน "The ๔.๐ Meeting of ๑๔ Southern NSO" (การพบปะครั้งที่ ๔ ของสำนักงานสถิติ ๑๔ จังหวัดภาคใต้) เขียนโดย admin 137
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 151
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 131
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 เขียนโดย admin 100
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา เขียนโดย admin 135
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 221
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 179

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.