แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 33
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 48
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 83
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 74
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 71
ประชุม ชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ การจัดทำรายงานโครงการภาวะการทำงานของประชากร โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ เขียนโดย admin 70
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 80
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ปากบาง ม.๘ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง เขียนโดย admin 53
ลงพื้นที่ตรวจเยียมและมอบอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้แก่คนพิการ เขียนโดย admin 87
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 87

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.