แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 49
งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เขียนโดย admin 53
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา เขียนโดย admin 116
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 102
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 103
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 103
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง เขียนโดย admin 127
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 105
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5 เขียนโดย admin 141
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 138

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.