แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 216
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 204
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 215
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 252
ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 193
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 260
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 206
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 259
โครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 209
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 273

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.