แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 207
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 178
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา เขียนโดย admin 279
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 228
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 279
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธารโต เขียนโดย admin 328
พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 337
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 247
งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณบรรพต ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา เขียนโดย admin 230
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 239

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.