แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 220
งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ เขียนโดย admin 231
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 216
การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนโดย admin 188
งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 260
งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 เขียนโดย admin 215
งาน "The ๔.๐ Meeting of ๑๔ Southern NSO" (การพบปะครั้งที่ ๔ ของสำนักงานสถิติ ๑๔ จังหวัดภาคใต้) เขียนโดย admin 213
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 216
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 210
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 เขียนโดย admin 156

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.