แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานกีฬา บ้านกม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง เขียนโดย admin 258
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เขียนโดย admin 192
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค วันที่ 15 มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 238
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 222
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค วันที่ 25 มกราคม 2560 เขียนโดย admin 331
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 263
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง เขียนโดย admin 320
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา เขียนโดย admin 255
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 268

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.