แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา เขียนโดย admin 187
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 275
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 222
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 276
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 253
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 261
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 298
ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 241
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 340
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 254

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.