แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 145
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย admin 115
ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย admin 144
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 125
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 101
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 “ถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” เขียนโดย admin 108
ต้อนรับองคมนตรีและคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย admin 130
โครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน เขียนโดย admin 156
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว) เขียนโดย admin 131
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 87

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.