แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 249
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 345
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 260
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 342
โครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 263
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 353
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานกีฬา บ้านกม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง เขียนโดย admin 345
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เขียนโดย admin 252
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค วันที่ 15 มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 292
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 274

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.