แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย admin 188
ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย admin 217
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 194
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 174
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 “ถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” เขียนโดย admin 176
ต้อนรับองคมนตรีและคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย admin 206
โครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน เขียนโดย admin 230
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว) เขียนโดย admin 201
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 130
งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า” เขียนโดย admin 220

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.