แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 252
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 311
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 287
วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 294
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 338
ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 278
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 387
กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 288
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 383
โครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 288

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.