ทอดกฐินสามัคดี ณ วัดพรุทุ่งคอก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคดี ณ วัดพรุทุ่งคอก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ประธานกรรมการ) และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (รองประธานกรรมการ) พร้อมด้วยนายอำเภอ (คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดยะลา

kathin04112018

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้พิการ

        เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้พิการตามคำขอยืมอุปกรณ์คนพิการให้แก่ นางสาวซารีนา เจะมะ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา และ นางสาวฮาลีเม๊าะ กาซอ ในเขตพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

equipmentdisable09112018

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

candlelightpiya23102018

 

พิธีเปิด (Kick Off) "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" จังหวัดยะลา

        เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิด (Kick Off) "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" จังหวัดยะลา พร้อมปล่อยขบวนรถออกปฎิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

mobiledamrongdhama01112018

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

wreathspiya23102018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.