กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

        วันนี้ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอกาบัง ตำบลบาละ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิตจังหวัดยะลา พร้อมด้วยช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม สำหรับการจัดเสวนา "ใต้สันติสุขสัญจร" ครั้งนี้ มีประเด็นเสวนา ในหัวข้อ "สังคมสันติสุขได้เพราะเราร่วมใจกัน" ภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืน

20181207peacesouth

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา

20181209bikeforlove         วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา ชาวยะลาร่วมปั่น ๗,๐๐๐ คน ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร เส้นทางรอบเมืองยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน แปรอักษร จิตอาสา ปล่อยปลา จำนวนมาก การแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้ง โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

20181205flowertray

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

        เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดกลางยางพารา และเขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดยะลา  นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการรองเลขาธิการ ศอ.บต. ประธานร่วมในพิธีเปิด มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต จากนั้น ประธานในพิธีได้ปล่อยวิ่งเทรล (การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ) สัมผัสธรรมชาติ ทะเลหมอกที่มีสวยงามของชุดชมวิวเขาหัวล้าน ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองยะลา ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

20181207funtrail

 

พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

20181205merit

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.