โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย

gotonow10052018

 

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา นำทีมบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองและถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา

helpredcross2018

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน  สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

gotonow24042018

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

        เมื่อวันนี้ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งตามปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพ

morningmeeting09052018

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

        เมื่่อวันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า และรับน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา กันเป็นจำนวนมาก

morningmeeting11042018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.