กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

        เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  Power of love @ yala โดยมี นายอนุชิต ตะกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยะลาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ

morningmeeting15022018

ต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        เมื่อวันนี้ ๑๒ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ที่โครงการระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

privycouncillor12022018

 

 

 

 

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๔

        เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศฺิริ สถิติจังหวัด และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “เน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดยะลา” รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มีผู้แทนชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้ารับร่วมการอบรม โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธิเปิด กล่าวว่าการสนับสนุนการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นการยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สังคมดิจิทัล ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ แต่ถึงมีประโยชน์ก็มีโทษแอบแฝงมา อาทิเช่น สื่อที่ไม่เหมาะสม การปลอมแปลง Facebook แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหลอกลวงให้โอนเงินไป ฯลฯ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ ไปขยายผลสร้างการรับรู้ ในชุมชน หมู่บ้าน อย่าให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้

tranningnetpracharat24012018

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๕

        เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด นายธเนส สุวัตถิกุล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดยะลา" รุ่นที่ ๕ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

trainningnetpracharat05022018

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

gotonow18012018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.