r9

งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

        เมื่อวันนี้ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่ง... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร... อ่านเพิ่มเติม...

การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

        เมื่อวันนี้ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ที่บริเวณบึงพรุต้นเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หัวหน้... อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพิ่งช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา โดยมีเกษตรจังหวัด วัฒนธรรม... อ่านเพิ่มเติม...

งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ลานหาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกระทรวงดิจิทัล ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับกระทรวงดิ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

  งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช

 • การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส

 • งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

  งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ป

 • งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

  งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.