King10

ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดยะลาธรรมาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย และถวายภัตตาหาร แก่พระภิกษุ ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพระภิกษุ สามเณร ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากตำร... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะล... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง

กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา ต... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

  ทำบุญ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารแก่พระภักษุตามกิจกร

 • พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม

 • กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง

  กิจกรรม จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุง

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวั

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

 • โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

 • โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มแม่น้ำ

  โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.