King10

มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ

มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

    วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

<... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ตามคอนเซ็ปต์ "ชาวยะลา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงปฏิบ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน.

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน.

     วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู็อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ

  มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอน

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 • ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

 • ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน.

  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรแล

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย"

 • โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "ข้อมูล สปค 63 ใครได้ประโยชน์"

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามจ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก "มาดี" กันเถอะ

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ

 • โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563

  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.