King10

ประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์. ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๒

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "พบปะยามเช้า" หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

     เมือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กูโบร์ทุ่งเดา บ้านทุ่งเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพระยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒"

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน

     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๒

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๒

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่

 • พิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  พิธีพระราชทานดินผังศพให้แก่ ศพนายซัมซามี สามะ ผู้ได้

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลว

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.